B O R K - BIURO OCHRONY

Ochrona
O firmie
Kontakt
Water Team
 


OCHRONA FIZYCZNA


    MONITORING
      OCHRONA IMPREZ    KONWOJE WARTOŚCI    INSTALACJE ALARMOWE

OCHRONA FIZYCZNA

  Biuro Ochrony BORK realizuje ochronę różnego rodzaju obiektów i miejsc w formie ochrony fizycznej.
Ochrona o której mowa obejmuje nieprzerwaną fizyczną obecność pracownika ochrony na terenie obiektu w godzinach zawartych umową i wykonywaniu w tym czasie obowiązków służbowych.
  Obowiązki te obejmują :

 • Podejmowanie działań zapobiegających wszelkim podejmowanym przez osoby trzecie zdarzeniom, które mogą zaszkodzić osobom lub mieniu na terenie chronionego obiektu, w tym zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwdziałanie powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej.
  1. Książka zdarzeń
  2. Ruch osobowy
  3. Ruch towarowy
  4. Rejestr wydanych kluczy
  5. Notatki służbowe
 • Dozór i obsługa środków zabezpieczenia technicznego :
 • Budowlanych :
  1. Ogrodzenia
  2. Bramy wjazdowe (ewakuacyjne)
  3. Szlabany
  Mechanicznych :
  1. Rygle, zasuwy
  2. Zamki, kłódki
  Elektronicznych :
  1. System alarmowy p. włamaniowy
  2. System alarmowy p. pożarowy
  3. System kontroli dostępu (karty/kody)
  4. System monitoringu telewizji przemysłowej
  5. System kontroli emisji CO
  6. System kontroli obchodów
  Pracownicy ochrony posiadają identyfikatory osobiste, oraz jednolite umundurowanie służbowe z oznaczeniami firmowymi. Wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego, zgodnie z przepisami Ustawy.
  Usługa jest realizowana za pomocą sił i środków o których mowa w Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.( nr. 114 poz.740).

transparent