B O R K - BIURO OCHRONY

Ochrona
O firmie
Kontakt
Water Team
 


OCHRONA FIZYCZNA


    MONITORING
      OCHRONA IMPREZ    KONWOJE WARTOŚCI    INSTALACJE ALARMOWE

MONITORING

Biuro Ochrony BORK realizuje ochronę w formie monitoringu, zarówno obiektów przemysłowych jak i domów prywatnych oraz wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.
  Monitoring to rodzaj ochrony aktywnej, realizowanej kompleksowo na dużych obszarach oraz obejmującej dużą liczbę ochranianych obiektów. Czasami ten rodzaj ochrony jest fałszywie pojmowany jako li tylko nadzór telewizji przemysłowej. Oczywiście użycie urządzeń audio – video jest też formą monitoringu, lecz zawężanie pojęcia do tego tylko sposobu nadzoru (naturalnie kojarzącego się ze słowem monitor) nie wyczerpuje pojęcia tej nader skutecznej i najtańszej formy ochrony.
  Poprzez ochronę o której mowa rozumiemy:

  1. Przyjmowanie przez „Centrum Monitoringu” sygnałów z lokalnego systemu alarmowego (zainstalowanego w chronionym obiekcie), przez 24 godziny na dobę, każdego dnia trwania umowy ,także w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
  2. Natychmiastowe zadysponowanie do działania załogi „GP-I” (Grupa Patrolowo – Interwencyjna), która podejmie czynne działania ochronne, zmierzające do udaremnienia powstania szkody na osobie lub mieniu zleceniodawcy.
  3. Udostępnienie na każde żądanie zleceniodawcy informacji o zarejestrowanych sygnałach z lokalnego systemu alarmowego w formie wydruku.
  4. Zawiadamianie na żądanie zleceniodawcy Policji lub Straży Pożarnej o występujących zagrożeniach.
  5. Powiadamianie zleceniodawcy oraz osób upoważnionych o odebraniu sygnału alarmu i występujących zagrożeniach.

transparent