B O R K - BIURO OCHRONY

Ochrona
O firmie
Kontakt
Water Team
 

       O FIRMIE

  Biuro Ochrony BORK powstało w 2007 roku, na bazie dwudziestoletnich doświadczeń w branży ochrony i sportów wodnych założyciela i prezesa firmy Roberta Kozubka.   Firma prowadzi podstawową działalność w zakresie ochrony osób i mienia.   Dodatkowo BORK prowadzi działalność szkoleniową, dotyczącą sportów wodnych „ Water Team”, nauka nurkowania, nauka pływania, oraz kursy pierwszej pomocy przedmedycznej EFR (Emergency First Respondes).
  Duże spektrum działalności wymaga od kierownictwa szerokiej wiedzy merytorycznej w zakresie wykonywanej pracy.
  Szef firmy mgr Robert Kozubek jest absolwentem studiów wyższych na kierunkach Pedagogika oraz Wychowanie Fizyczne, ponadto posiada szereg uprawnień niezbędnych dla profesjonalnego nadzorowania i wykonywania działalności firmy, takich jak :

Ochrona :
  • Licencja I i II stopnia MSWiA
  • Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych
  • Instruktor sportów walki
Water Team :
  • Instruktor nurkowania PADI
  • Instruktor nurkowania HSA
  • Instruktor EFR
  • Instruktor Dyscypliny Sportu – Pływanie
  • Ratownik WOPR
  • Stermotorzysta
 
  Robert Kozubek swoją przygodę ze sportami wodnymi profesjonalnie rozpoczął w 1987 roku zdobywając stopień Ratownika WOPR, w tym samym czasie zajął się nurkowaniem w aparatach powietrznych. Odbył służbę wojskową w 56 Pułku Śmigłowców Bojowych, jest podoficerem rezerwy Wojska Polskiego, spadochroniarzem. Od 1990 roku związał swe losy z branżą ochrony, wykonując ten zawód nieprzerwanie do dziś, realizując ogromny wachlarz różnorakich zadań, pracując na różnych szczeblach operacyjnych i dowodzenia.
  W 2007 roku zakłada firmę BORK, rekrutując do niej kolegów z poprzednich firm, co pozwoliło na zbudowanie doświadczonej kadry i utrzymaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu działania. Personel firmy to osoby posiadające predyspozycje i uprawnienia do wykonywanej pracy, dobrze wyszkolone i sprawne fizycznie. Firma nie korzysta z dotacji PFRON i jak dotychczas nie zatrudnia inwalidów, co jest spowodowane profilem i specyfiką działania firmy.
  Niemniej jednak prezes firmy od wielu lat nieodpłatnie wspomaga osoby niepełnosprawne, będąc czynnym wolontariuszem w Stowarzyszeniu Centrum Turystyki Podwodnej NAUTICA, zajmującym się szkoleniem nurków niepełnosprawnych w systemie HSA.
Robert Kozubek jest autorem prac naukowych omawiających „ działalność kadry instruktorskiej pracującej z osobami niepełnosprawnymi uprawiającymi nurkowanie”, oraz „nurkowanie osób niepełnosprawnych”.
  Szef BORK pełni również funkcję dowódcy Sekcji Ratownictwa Wodnego, specjalistycznej formacji Straży Pożarnej, mającej pieczę nad bezpieczeństwem zbiornika dobczyckiego.
  Jako szef firmy dba o to ażeby działanie stanowiło główny czynnik w realizacji postawionych celów, by działanie nie było nigdy pozorowane, jest wrogiem stagnacji i marazmu, co skutecznie zaszczepia swoim podwładnym i współpracownikom. Jak mawia : „trzeba zarażać własną pasją, dawać dobry przykład”… i czyni to.
  Biuro Ochrony BORK może stanowić doskonałego partnera w interesach, jak również przewodnika w odnalezieniu własnych pasji, przygody, i dbałości o bezpieczeństwo !..

transparent